EST | ENG | RUS
 
 
Konverentsi lisainfo

 

Eesmärgid

Me teame, et Võrtsjärv ei ole lihtsalt kuupkilomeeter magedat vett. Et järv ei ole ühekordseks kasutamiseks, et järvele ei tohi haiget teha. Järv peab jääma.

Me tahame leida parimaid lahendusi, kuidas inimene ja järv teineteist toetavalt  ning hoolivalt läbi saavad.

Et Võrtsjärve ja piirkonna arendamisega edasi minna peame rääkima, arutlema ja kokku leppima. Konverents on ühekordne kokkuvõte, mis hindab senitehtut ja seab uusi eesmärke.

Konverentsil

- räägime inimestest, kes on Võrtsjärvega lähedased töö, elukoha või harrastuste kaudu. Teadvustame probleeme, lahendusi ja kavandame arenguid.

- räägime arengukavadest, planeeringutest, toetusmeetmetest. Millised pikaajalised kokkulepped juba vastu võetud, mis veel lahendada vaja ja milliseid toetusmeetmeid saame abiks võtta.

- räägime järvest. Keskkonnaseisundist. Ohtudest ja võimalustest, mis inimeste tegevusest või loomulikest muutustest tulenevad. Kuidas järve kaitsta. Mida saab järve heaks teha iga inimene ise, omavalitsus, avalik sektor tervikuna, kodanikuühendused.

- innustame  Võrtsjärves, Võrtsjärvel ja Võrtsjärve ümbruses tegelema ettevõtlusega, keskkonnahoiuga ja elamisväärsuse kasvatamisega.

- teavitame üldsust ja partnerorganisatsioone (PRIA, KIK, EAS, ministeeriumid jt) seni eraldatud toetussummade kasutamisest ja tulevikuvajadustest.

- räägime järvede kaitsjaid ja majandajaid ühendavast organisatsioonist Living Lakes.

- teeme järve nähtavamaks.Sihtgrupp

 1. Organisatsioonid (KIK, Leader, Pria, EAS jne)

 2. Eesti (Võrtsjärve ) asju otsustavad võtmeisikud (ministeeriumid)

 3. Ajakirjandus

 4. Maavalitsused

 5. Partner Leaderpiirkonnad ja kalanduspiirkonnad, turismiorganisatsioonid

 6. Teadlased, keskkonnahoidjad

 7. Leader kasusaajad

 8. Kohalikud elanikud

 9. Piirkonna ettevõtjad (kalandus, turism, põllumajandus)

 10. Omavalitsused ja volikogude liikmed

 11. Rahvusvahelised koostööpartnerid
   12.  Kõik teised huvilised

Tagasi konverentsilehele | Registreeru

 

Võrtsjärve SA toetajad ja partnerid

Viljandi, Tartu ja Valga maavalitsused

Võrtsjärve Ühendus MTÜ

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ

Viljandi Linnavalitsus

EL Leader Programm ja Euroopa Kalandusfond

Tagasi konverentsilehele | Registreeru