EST | ENG | RUS
 
 
Kaardid

 

Lõuna-eesti aktiivse puhkuse ja looduse huvilistele

Võrtsjärve matkajuht 2009

Võrtsjärve matkajuht 2006

Võrtsjärve piirkonna omavalitsused

Võrtsjärve rattarada

Võrtsjärve matkajuht 2004

Võrtsjärve veetee kaart

http://www.southestonia.ee/uploads/ckeditor/files/Emajogi_EE_LV_int.pdf


VÕRTSJÄRVE VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA

Järgnevad kaardid on koostanud Arvo Järvet (välja arvatud vesikonna paiknemise skeem, veestik ja põhjavee reostuskaitstus). Kaardid kujundas Evelyn Koduvere, Tartu Ülikooli geograafia instituudi magistrant. Kaardid on esitatud 2003.a. ilmunud raamatus "Võrtsjärv'' vastavate peatükkide koosseisus.

Eesti alamvesikonnad

Võrtsjärve Vesikonna asend

Võrtsjärve Vesikonna veestik

Võrtsjärve Vesikonna jaotus peavalglate viisi

Võrtsjärve akvatooriumi jaotus Põhja- ja Lõunapoolmikus

Paisjärved Võrtsjärve Vesikonnas

Võrtsjärve Vesikonna haldusjaotus

Võrtsjärve Vesikonna asulastik ja külade rahvastiku tihedus

Farmid Võrtsjärve Vesikonnas

Maaparanduslikud eesvoolud Võrtsjärve Vesikonnas

Parandatud põllumajandusmaa Võrtsjärve Vesikonnas

Võrtsjärve Vesikonna majanduslik tsoneerimine

Rahvastiku majanduslik rakendatus Võrtsjärve Vesikonnas

Hüdroloogiline ja meteoroloogiline vaatlusvõrk Võrtsjärve Vesikonnas ja selle lähedal

Võrtsjärve veetasemete erinevuse näited põhjakaarte ja lõunakaarte tuule korral

Võrtsjärve hüdrodünaamiline telg

Äravoolu uuritus Võrtsjärve Vesikonnas

Pinnavee hüdrokeemiline seire Võrtsjärve Vesikonnas

Ainete akumulatsiooni muutus Võrtsjärves (tonni aastas)

Võrtsjärve Vesikonna jõgede veekvaliteedi klassid

Heitvee objektid Võrtsjärve Vesikonnas

Heitvee reostuskoormus Võrtsjärve Vesikonnas BHT7 järgi

Heitvee reostuskoormus Võrtsjärve Vesikonnas Nüld järgi

Heitvee reostuskoormus Võrtsjärve vesikonnas Püld järgi

Võrtsjärve Vesikonna põhjavee reostuskaitstus Geoloogiakeskuse kaardi alusel

Veemajandustsoonid Võrtsjärve Vesikonnas