EST | ENG | RUS
 
 
О фонде

 

Võrtsjärve Sihtasutus loodi 03.mail 2000. aastal seitsme järvega piirneva valla (Tarvastu, Viiratsi, Kolga-Jaani, Rannu, Rõngu, Puka ja Põdrala) eestvõtmisel. Sihtasutuse peamisteks eesmärkideks on:  piirkondliku keskkonna- ja turismialase arendustegevuse juhtimine;  arendusprojektide koostamine ning nende elluviimiseks vajalike finantsallikate leidmine; Võrtsjärve piirkonda tervikuna puudutavate arengukavade koostamise korraldamine; piirkonnaga seotud informatsiooni kogumine; analüüsimine ning turismialaste turundustegevuste koordineerimine; koostöö edendamine Eesti ja välisriikide analoogsete institutsioonidega; avalikes huvides heategevusega tegelemine; looduskeskkonna säilitamine, kaitsmine ning loodushariduse edendamine. 

Võrtsjärve piirkonna moodustavad omavalitsused, mis paiknevad kolme maakonna: Viljandi-, Tartu- ja Valgamaa territooriumil ning neid seovad juba ajalooliselt väljakujunenud ühistegevuse traditsioonid. Võrtsjärve piirkonna terviklik ning jätkusuutlik arendamine ning loodusväärtuste kaitsmine, on kõigi järvega piirnevate valdade ühishuvi. 

2000. aastal valmis esimene Võrtsjärve piirkonna arengukava aastateks 2000 - 2005 ning  2001.aasta septembriks valmis Võrtsjärve piirkonna üldplaneering. 2005.aastal täiendati olemasolevat arengukava aastani 2010 ja koostati esimene kogu piirkonda hõlmav turismistrateegia. 2013.aastal on valminud Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia aastani 2020. 

Võrtsjärve Sihtasutuse eestvedamisel on ellu viidud arendusprojekte, mille raames on uue ilme saanud mitmed avalikud puhkealad. Piirkonda on paigaldatud infotahvleid, välja antud raamat "Ümber Võrtsjärve" ning iga-aastaselt antakse välja piirkonda tutvustavaid turismitrükiseid. Sihtasutus koordineerib piirkonnas turismialast turundustegevust. Jõesuus asuv Võrtsjärve külastuskeskus võtab suvehooaegadel vastu enam kui 10 000 külastajat, pakkudes infot piirkonna kohta ning erinevaid vee- ja loodusturismiga seotud pakette ja teenuseid.  2010.aastal võitis Võrtsjärve piirkond parima veeturismi sihtkoha tiitli konkursil Eesti avastamata aarded. 

Võrtsjärve Sihtasutuse eestvedamisel toimuvad mitmed traditsioonilised sündmused, millest populaarsemad on juuni alguses toimuv Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat ning juuli viimasel nädalavahetusel toimuv Võrtsjärve rattamatk. Koostöös piirkonna omavalitsustega korraldatakse  talguid, mille raames korrastatakse avalikke puhkealasid võsast, roost ja prügist. 

Võrtsjärve sõprusjärved on Siljani järv Rootsis ning Burtnieki järv Lätis. Alates 2002. aastast on Võrtsjärve Sihtasutus Global Nature Fondi suurprojekti Living Lakes (ohustatud järvede ja märgalade kaitse) koostöövõrgustiku liige.