EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Avatud on konkurss Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja ametikoha täitmiseks!

28.09.14
Võrtsjärve Sihtasutus on piirkondlik arendusorganisatsioon, mis on asutatud 2000. aastal Võrtsjärve piirkonna arendustegevuse juhtimiseks. Võrtsjärve piirkonna moodustavad järvega piirnevad
omavalitsused, mis paiknevad kolme maakonna: Viljandi-, Tartu- ja Valgamaa territooriumil ning mida seovad juba ajalooliselt väljakujunenud ühistegevuse traditsioonid.

Võrtsjärve sihtasutus otsib põhikohaga töötajat sihtasutuse JUHATAJA ametikoha täitmiseks.
Konkursi kuulutus_SA juhataja.pdf