EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Ettevõtliku naise konkurss 2012

15.02.12
MTÜ ETNA Eestimaal kuulutab välja konkursi auhinnale „Ettevõtlik Naine 2011“
MTÜ ETNA Eestimaal kutsub teid esitama konkursile „Ettevõtlik Naine 2011”
kandidaate endi seast, neid julgeid ja tegusaid naisi, kes on eeskujuks teistele.

Meie eesmärgiks on Eesti maapiirkondades naiste ettevõtlikkuse toetamine,
nende rolli suurendamine piirkondade arendamisel ja selle vajalikkuse
teadvustamine.

Oleme mõistnud, et ühiselt tegutsedes ja teisi toetades on kergem oma
ettevõtet edasi arendada. Samuti tahame tuua esile ettevõtlike naiste
osalust maaelu ja maamajanduse arengus.

Meie soov on väärtustada ja tunnustada ettevõtlikku naist, kes tegutseb
parimal viisil ja töötab maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise nimel.

Kirjalikult esitatud kandidaatide hulgast teeb otsuse ETNA juhatus. Valituks
osutub kõige enam hääli saanud kandidaat.
Ootame abi ettepanekute tegemisel Eestis tegutsevatelt
ettevõtlusorganisatsioonidelt ja üksikisikutelt.

Auhinna kandidaat elab ja tegutseb Eestis, omab saavutusi maakonna,
piirkonna ja koduriigi elu edendamisel, on loov ja edukas ning
uuendusmeelne oma tegevusalal.
Ankeet peab sisaldama lühikest põhjendust kandidaadi saavutuste kohta
2011. aastal. Samuti palume ära märkida kandidaadi nimi, kontaktandmed,
tegevusala ja tiitlid.
Palume lisada ka info kandidaadi esitaja kohta.

Kirjalikke ettepanekuid Ettevõtlik Naine 2011 kandidaatide kohta ootame
kuni 01.märtsini 2012 e-postile: fem@fem.ee või paberkandjal aadressile:
Humala 17, Tallinn 10617.

Ettevõtlik Naine 2011 kuulutatakse välja 10.märtsil 2012.a.

Gina Kilumets

Juhatuse esinaine
MTÜ ETNA Eestimaal
Ankeet_Ettevotlik_Naine_2011(1).doc