EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

KOOLITUS

14.01.13
 Võrtsjärve sihtasutus korraldab Interreg IVA poolt rahastatud COMCOT projekti raames Kliendisuhtluse, marsruudiplaneerimise ja turismigrupi juhtimise õpikoja (2 päeva) (Mentored workshop on customer communications and leading tourism groups) 

 


Koolituste kuupäevad ja kellaajad: 8. veebruar 2013.a., algusega kell 11.00 ning teine, õpitu kinnistamiseks planeeritud praktiline päev 09.02.2012.

Koht: Võrtsjärve külastuskeskus Jõesuus 

Õpikoja eesmärgid: anda lühike ülevaade reisi/ekskursiooni planeerimisest, grupi juhtimisest ja giiditööst Õpikojas õpitakse: Kuidas planeerida marsruuti, reisi ja koostada ajakava Kuidas koostada ja esitada giiditeksti, rääkida lugusid Milleks ja millist teavet vajab giid / reisikorraldaja rühma kohta, rühma haldamine reisil Milline on giidi/matkajuhi töö ja vastutus looduses liikudes, matkavarustus, ohud ja õnnetused Sisuteemad: Marsruudi planeerimine ja ajakava, koostööpartnerid Vahendamine, lugude rääkimine, giiditekst, objekti tutvustamine, ekskursioon/matk kui õpikogemus Grupi juhtimine, saabuva grupi kohta teabe kogumine, riskihindamine Varustus (rõivastus, jalatsid), ilm, hädaolukorrad Liikumine ja käitumine looduses, igameheõigus, loodukaitse, looduskahjude ennetamine, grupi juhtimine loodusmatkal

Tegevused: Koolitus toimub õpikoja vormis, kus kasutatakse paari- ja rühmatööd ning diskussioone. 

Koolitajad: Erika Jeret- Pärnumaa giid, Annereet Paatsi – Tartumaa giid ning Roger Evans 

Koolitusel osalemine on tasuta, läbiviimist toetab COMCOT projekt. Palume registreeruda hiljemalt 1. veebruariks 2013.a. 
e-mailile maret@vortsjarv.ee või telefonil 52 75 630.