EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Pakettide väljatöötamise ja arendamise koolitus

10.01.13

Võrtsjärve sihtasutus korraldab Interreg IVA poolt rahastatud COMCOT projekti raames.

Koolituste kuupäevad ja kellaajad: 16. jaanuar ja 4. veebruar 2013.a., algusega kell 11.00

 

Koht: Võrtsjärve külastuskeskus Jõesuus

  
Koolituse eesmärgid:

kogukonnapõhiste turismitoodete, pakettide ja tegevuste/ürituste arendamine madalhooaja jaoks

toote, paketi ja teenuse disainimine, paketi toimimine, paketi komponentide pakkujate koostöö

koostöö reisikorraldajatega sissetuleva turismi vallas, paketi pakkumise korraldamine, külastajate ootused, külastajale vastuvõetava teeninduse taseme tagamine

Sisu:

Tutvuda turismipakettide loomise alustega, tundma õppida paketi toimimist ja kohustuste jagamist paketi pakkumisel

Arutleda, kuidas toodete ja teenuste-alases koostöös saab luua uusi turismipakette, kuidas luua koostöörühmi, mis arendavad ja pakuvad madalhooajaks turismipakette

Kirjeldada koostööpakette ja näidata, kuidas paketid töötavad (kuidas neid turundada, hallata ja pakkuda)

 

Tegevused:

Koolitus toimub õpikoja vormis, kus oodatakse kõigi osalejate aktiivset kaasalöömist.

 

Lektorid Roger Evans ja Erika Jeret, reisibüroo esindaja

 

 

Koolitusel osalemine on tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 14. jaanuariks 2013.a. e-mailile maret@vortsjarv.ee või telefonil 52 75 630.