EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Pressiteade "Võrtsjärv on tundmatuseni muutunud"

25.08.14

Neljapäeval, 28.augustil kell 16.00, avatakse Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses Rein Kuresoo fotonäitus „Muutuv Võrtsjärv“. Näitusel eksponeeritakse arhiivipilte Võrtsjärvest kõrvutatuna tänapäevaste vaadetega. Näitus on koostatud Võrtsjärve Sihtasutuse tellimusel ning valminud Leader-prorgammi toel.

Võrtsjärve muutumine ajas ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, küll aga võib arhiivipiltide võrdlemine fotodega tänasest päevast lausa jahmatama panna. Juba mõnekümne aastaga on toimunud drastilised muutused nii järve kinnikasvamise, veetaseme kui ka järve-äärse elu osas.

Rein Kuresoo on näituse koostamisel uurinud arhiivipilte ning suhelnud Võrtsjärve piirkonna inimeste ja Limnoloogiakeskuse teadlastega ning tõdeb: „Umbes sada aastat tagasi leidus pilliroogu vaid Pikasillas ja mõnes varjulises lahesopis, siis nüüd palistab kogu Võrtsjärve randa 50-300 meetri laiune roostik, kaldad on võssa kasvanud või koguni metsastunud, rüsijää on veeretanud suuri kivirahne siia-sinna, lained lõhkunud liivakivipanka, varingud koopad kinni ajanud, endised rannaluited kadunud. Mõistagi on toimunud suured muutused ka Võrtsjärve-äärsete inimeste eluolus.“

Ülevaadet Võrtsjärvega toimunud muutustest ja põnevatest seikadest, mis on ilmnenud näituse koostamise käigus, saavad huvilised kuulda juba sel neljapäeval Võrtsjärve külastuskeskuses. Näitus külastuskeskuses on avatud oktoobri alguseni, peale mida tuuritab näitus Võrtsjärvega piirnevates valdades. Võrtsjärve külastuskeskus on augustis ja septembris avatud kõigil nädalapäevadel kella 10-18ni.

Võrtsjärve Sihtasutus on 3.mail 2000.aastal Võrtsjärvega piirnevate omavalitsuste poolt loodud organisatsioon, mis igapäevaselt tegeleb turismi- ja keskkonnaalase arendustööga piirkonnas. Võrtsjärve Sihtasutuse ja Võrtsjärve ääres toimuva kohta leiate lisainfo: www.vortsjarv.ee ja https://www.facebook.com/vortsjarv

Lisainfo:

Kärt Leppik

Juhataja

Võrtsjärve Sihtasutus

Telefon: 56952950

E-post: kart@vortsjarv.ee