EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Project: COMCOT - An innovative tool for improving the competitiveness of community based tourism

04.11.11

Activity: COMCOT Action Plan Workshop, Lake Võrtsjärv 22.11.2011


Project: COMCOT - An innovative tool for improving the competitiveness of community based tourism

Activity: COMCOT Action Plan Workshop, Lake Võrtsjärv

Date and time: November 22, 2011 at 11.00

Venue: Lake Võrtsjärv Visitor Centre, Jõesuu, Kolga-Jaani community

Working language: Estonian

 

Moderaator: Lea Sudakova, Eesti Maaülikool

Päevakava:

 

11.00-11.30        Tervituskohv

11.30 – 13.30     Võrtsjärve piirkonna tegevuskava - arengutegevuste järjestamine ja prioritiseerimine grupitööna

13.30 – 14.00     Kohvipaus

14.00 – 15.30     Arengutegevuste individuaalne järjestamine erinevatesse mõjugruppidesse

15.30 – 16.00     Lõpetamine, edasiste tegevuste  planeerimine

 

 

Tutvu eelnevalt  päevakava tegevuste selgituste ja arengutegevuste loeteluga LISAs 1.

 

 Lisa 1: COMCOT ProjecPrioritisation loplik.rtf

Registreerimine: Maret Kallejärv  52 75 630 või maret@vortsjarv.ee

Taust

Comcot projekti üldeesmärk on teha tööd olemasolevate kogukonnapõhise turismi arendusplaanidega, et välja selgitada, millised on kogukondade arengupüüdlused ja vajadused ning kasutada neid 3D maastikuteatri töövahendis.

Igas projekti pilootregioonis kaardistatakse kogukonnapõhise turismi arengupotsntsiaal, seda hinnatakse objektiivselt, tehakse arengukavad ja luuakse etapiviisiline plaan, mis aitab neil regioonidel oma eesmärke saavutada. Kogukonnad kaasatakse nii arendus- kui otsustusprotsessi. Kohalikud inimesed ütlevad lõpuks oma sõna, millist arengut ja kuidas nad näha tahavad.

Rohkem infot:  http://pk.emu.ee/en/comcot