EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Valmimas on uus Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia aastateks 2014-2020

29.06.13

Võrtsjärve Sihtasutuse eestvedamisel on valminud Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2014-2020 esialgne versioon, mis on nüüdsest avatud ettepanekuteks ja kommentaarideks. Täiendusi ootame 15.augustini 2013.aastal, et septembriks dokument lõplikult viimistleda. Strateegiaga saab tutvuda Võrtsjärve Sihtasutuse kodulehel www.vortsjarv.ee .

Valminud strateegia kohaselt on Võrtsjärve turismipiirkonna visiooniks aastaks 2020:

Võrtsjärve turismipiirkond on Euroopas tuntud kui turvaline loodus- ja veeturismi sihtkoht, kus on hea elukeskkond kohalikele inimestele, aastaringselt suurepärased võimalused vaba aja veetmiseks piirkonna külastajatele ning kus külalislahked kogukonna liikmed pakuvad mitmesuguseid kõrgel tasemel turismiteenuseid ja –tooteid.

Strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks on järgmised:

Eesmärk 1: Loovväravate ellukutsumine ja arendamine

Loovvärav = loovtegevusi (muusika, käsitöö, kalandus, sport, kultuur, ajalugu, kohalik toit, loodusvaatlused) pakkuv inimene, organisatsioon või ettevõte, kes on huvitatud piirkonnas turismi arendamisest ning kelle eestvedamisel külastajatele teenust pakutakse. Loovväravad on kaardistatud asukohad igas Võrtsjärvega piirnevas vallas, mis moodustavad mõttelise keti ümber järve.

Eesmärk 2: Võrtsjärve piirkonna kui atraktiivse loodusturismi sihtkoha turundamine ühtse tervikuna

Eesmärk 3: Arendada piirkonna majutusbaasi, teha majutuse osas pidevalt koostööd piirkonna ettevõtjate ning Tartu ja Viljandi linnadega

Eesmärk 4: Luua toimiv seire- ja kvaliteedihindamissüsteem külastajate ootuste ja rahulolu ning turismiteenuste kvaliteedi hindamiseks ja toodete/teenuste kvaliteedi tõstmiseks piirkonnas

Eesmärk 5: Võrtsjärve Väravate edasiarendamine jätkusuutlikkuse tagamiseks

Võrtsjärve Väravad = on Võrtsjärve erinevatesse osadesse rajatud ja rajatavad info- ja külastuskeskused, mis toimivad tõmbekeskustena piirkonna külastajate jaoks ja piirkonna siseselt turismivõrgustikuna ning mille kaudu pakutakse külastajaile võimalikult kvaliteetseid ja mitmekülgseid turismiteenuseid.

Strateegiadokument on valminud kohalike inimeste, turismiasjaliste ja välisekspertide koostöös ning ootab Teie ettepanekuid ja kommentaare 15.augustini 2013.aastal.

Kärt Leppik

Võrtsjärve Sihtasutus

kart@vortsjarv.ee