EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja avaliku konkursi tublide inimeste tunnustamiseks kodanikualgatuses.

01.10.12
Avaliku konkursi eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ning väärtustada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas. Tunnustatakse 2012. aasta parimat kodanikeühendust, Head Algatust 2012 ja Aasta ühistegevust.

Kandidaate saavad esitada: omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tööd saavad ankeedis avalikustada.

Aasta (parima) kodanikeühenduse nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2012.a. on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema üldkasuliku iseloomuga, s.t. olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile.

Hea Algatus 2012 – tunnustatakse kodanikeühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Viljandimaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, et hoopis kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikeühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.

Aasta ühistegevus – tunnustatakse kodanikeühenduste algatusel tekkinud ühistegevust, mis on jätkusuutlik, hästi toimiv ja heaks eeskujuks teistele.

Parimad avalikustatakse Viljandi maakonna ja Arenduskeskuse kodulehel, ajalehes Sakala ja kohalike omavalitsuste lehtedes. Parimate tunnustamine toimub 21. novembril 2012.a. Viljandimaa Kodanikeühenduste tunnustamispäeval.

Täidetud ankeete ootame SA Viljandimaa Arenduskeskusesse hiljemalt 29. oktoobriks 2012.a.

Konkursi statuut ja ankeet on saadaval Viljandimaa Arenduskeskuse kodulehel arenduskeskus.viljandimaa.ee/et/tunnustamine, samuti saab ankeedi elektronposti teel Viljandimaa Arenduskeskusest e-mail: kristi@viljandimaa.ee, tel. 4330 446; 5788 0245


Lisainfo: Kristi Lõhmus, SA Viljandimaa Arenduskeskus, MTÜ konsultant

Tel 4330446, 57880 245, kristi@viljandimaa.ee, arendukseskus.viljandimaa.ee