EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine

17.01.11
Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine neljas õppepäev toimub 05.02.2011


Võrtsjärve SA kutsub Võrtsjärve turismi.- ja kalandusettevõtjaid, samuti potentsiaalseid tulevasi ettevõtjaid osa võtma koolitusest „Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine“.  Koolitust toetab Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni amet Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames.

Koolitust viivad läbi OÜ Järveroog - ettevõte loodud selleks, et Võrtsjärve roogu majandada ning MTÜ Säästva Eluviisi Õpituba - ettevõte loodud selleks, et propageerida pilliroo kasutamist ja majandamist just Võrtsjärve ümbruses ja julgustada seda materjali kasutama.

Võrtsjärve pilliroog on ammendamatu ja seni ärakasutamata ressurss. Alternatiivsete tegevuste käivitamiseks piirkonnas antakse ülevaade pilliroo kasutusvõimalustest ning viiakse läbi praktilised töötoad pilliroo kasutamisest ehitusmaterjalina.

2010ndal aastal toimusid koolitused 24.07, 31.07 ja 14.08. Teemadena käsitleti:

  • Pilliroog ehitusmaterjalina, katusekattematerjalina, soojustusmaterjalina ja seinakonstruktsioonina.
  • Pilliroog katusekattematerjalina. Praktilise tööna katuse valmistamine. Pilliroo krohvimine savi-ja lubikrohviga.
  • Pilliroo sorteerimine ja seina valmistamine. 

 

Koolituse käigus valmis osavõtjate poolt 2x2x2m stend/varjualune (materjalideks pillirooplaatidest seinad, rookatus, lubikrohv jne).

Koolituse viimane IV õppepäev toimub 05.02.2011 – teemaks pilliroo lõikamine praktikas. Koolitus algab kell 10.00 ja kestab orienteeruvalt kella 17.00ni

Osavõtusooviga palume registreeruda telefonil 52 75 630 või maret@vortsjarv.ee

Koolitus on tasuta, osavõtjatel tuleb tasuda toitlustamise ja kohvipauside kulud 8  €  päevas inimese kohta.