EST | ENG | RUS
 
 
Võrtsjärve teated
 

Võrtsjärve seminari "Kohalik kogukond - Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?"pressiteade

25.11.13

Võrtsjärve Sihtasutus

Pressiteade

25.11.2013.a.

Võrtsjärve piirkonnas turismi  arendamine on kohaliku kogukonna ühishuvi

27.novembril toimub Rannu vallas Vehendi külas asuvas Järvemuuseumis seminar „Kohalik kogukond – Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?“. Seminari korraldavad Võrtsjärve SA, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ ning Võrtsjärve Ühendus MTÜ.  Seminari eesmärgiks on Võrtsjärve piirkonna inimeste ja organisatsioonidega ühiselt arutleda piirkonnas turismi arendamise võimaluste üle ning õppida teiste Eesti piirkondade kogemustest.

Seminari avaettekande teeb Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse liige Liina Järviste kogukonna teadliku arendamise teemal. "Kogukonna teadlik arendamine muudab küla atraktiivseks elupaigaks. On palju välis- ja kodumaiseid näiteid, kuidas inimestest tühjeneval ääremaal hakkavad need paigad ligi tõmbama nii uusi elanikke kui ka ohtralt külalisi", avab  Liina Järviste veidi oma ettekande teemat. Häid näiteid kogukonna ühistest ettevõtmistest toovad seminari raames kuulajateni Ly Kaups, kes on MTÜ Kärdla Kohvikutepäev üks eestvedajaid ning Liis Pärtelpoeg MTÜst Sibulatee. National Geographicu akendest Lõuna-Eesti erinevates paikades ning nendega seonduvatest turundustegevustest lähiaastatel annab ülevaate Kristiina Liimand Tartumaa Arendusseltsist.

Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia uuendamise kontekstis räägib Võrtsjärve SA juhataja Kärt Leppik lähiaastate strateegilistest arengusuundadest ning tegevustest, mis erinevate osapoolte ühistööna peaksid piirkonna muutma hästitoimivaks ja ahvatlevaks sihtkohaks nii sise- kui väliskülalistele. „Samas on kohalike inimeste ja omavalitsuste esmane huvi pakkuda piirkonnas elavatele inimestele kohapeal tegevust ja sissetulekut ning on justkui lisaboonus, kui see aitab piirkonda tervikuna atraktiivsemaks muuta ka mujalt tulijate jaoks ning elu maal elavdada“, arvab Kärt Leppik. Kalurite ja kalandusettevõtjate rollist piirkonna identiteedi loomisel räägib MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhataja Jaanika Kaljuvee. Rein Tafenau MTÜ Võrtsjärve Vabatahtlik Järvepääste esindajana teeb ettekande turvalisuse tagamisest järvel ja selle olulisusest turismi arendamisel.

Ettekannetele järgnevad arutelud töörühmades, mille eestvedajaks on Robert Oetjen, Looduskaitseühingu Kotkas juhataja. Arutelude eesmärgiks on saada konkreetseid ideid tegevuste osas, mida lähiaastatel saaks organisatsioonide, ettevõtjate ja kohalike inimeste koostöös ellu viia, et piirkond oleks hea elu- ja töökoht kohalikele inimestele, aga ka huvipakkuv reisisiht sise- ja väliskülalistele. Päeva tervikuna modereerib Urmas Tuuleveski ning seminari läbiviimist toetavad Siseministeerium, Viljandi Maavalitsus ning korraldavad organisatsioonid.

Seminar  „Kohalik kogukond – Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?“ algab Vehendi külas Järvemuuseumis 27.novembril kell 10 ning lõppeb kell 18.00. Seminari päevakava on kättesaadav Võrtsjärve Sihtasutuse kodulehel:http://www.vortsjarv.ee/files/Kutse%20seminarile%20copy.pdf

 

Lisainfo:

Kärt Leppik

Võrtsjärve Sihtasutus

Telefon: 56952950

kart@vortsjarv.ee